Maskinkontakt

Ny terminalvagn med reglerbar lasthöjd


2022-02-28

Ivarsson i Metsjö har utvecklat en terminalvagn med utgångspunkt från sin djurvagnsserie.

Vagnen kan dras av olika fordon som truck, lastmaskin och traktor. Den kan angöra lastkajer både direkt bakom och vänster och höger.
” Nu har vi utvecklat en terminalvagn som enkelt och smidigt
möjliggör transporter mellan olika lastkajshöjder.”
Anders Ivarsson VD Ivarssons i Metsjö.


Läs hela artikeln