Maskinkontakt

Ny märkning av kross, sorteringsverk och stackläggare2022-03-28


Fredheim Maskin har lyckats få alla sina fabrikat Keestrack, Sandvik, Telestack och Neienhauser, att enas i en gemensam märkning avseende utsläpp, verkningsgrad samt energiförbrukning.

”Både branschen i sin helhet och våra konkurrenter är välkomna att använda sig av vårt system så att vi kan skapa en branschstandard”


Läs hela artikeln