Maskinkontakt
Norconsult undersöker förorenad mark

Norconsult undersöker förorenad mark


2022-11-18


Norconsult har utfört en fördjupad miljöteknisk markundersökning vid en tidigare impregneringsanläggning i Alvesta kommun. Marken är förorenad av metallar och Norconsult ska ta fram åtgärdsprogram för sanering.Läs mer