Maskinkontakt

LGA Transport & Service är nu certifierade2022-03-28


LGA Transport & Service bistår Stockholms regionen med kranbilar.

Man har nyligen genomfört en miljö och kvalitetscertifiering. ”Vi ville certifiera oss för att vidimera att våra befintliga rutiner och processer var tillräckligt bra och effektiva…”


Läs hela artikeln