Maskinkontakt är sedan 1965 tidningen för entreprenad- och krossbranschen.