Maskinkontakt

Kaunis Iron: lögner förbiser en miljard i samhällsnytta2022-03-28


”Det sprids en djupt felaktig bild av gruvindustrins ekonomiska påverkan på lokalsamhället och Sverige i den mediala debatten just nu”

Anders Sundström, styrelseordförande och Klas Degerun, vd på Kaunis Iron om läget i grusindustrin.


Läs hela artikeln