Maskinkontakt

Investeringsviljan i skog fortsatt stark


2022-12-15


Skogsägarnas syn på lönsamheten sjunker för fjärde året i rad. Trots det är tron på skogen stark och många vill fortsätta investera.


”Många skogsägare ser skogen som en säker och långsiktig investering. Nära sex av tio skogsägare skulle vilja investera i mer skogsmark framför aktier och fonder och på tre års sikt tror lite drygt varannan skogsägare på tillfredsställande, eller mycket god, lönsamhet i sitt skogsbruk” säger Filip Olsson, segmentschef Skog och Lantbruk på Ludvig & Co.

Läs mer