Maskinkontakt

Hyundai och Doosan konkurrerar under samma tak


Ett mellanliggande holdingbolag, Hyundai Genuine, har etablerats efter det att Hyundai Heavy Industries Group i augusti 2021 köpte Dosan Infracore.


Starkare tillsammans
Utveckling av integrerade grävmaskins- och hjullastarplattformar för båda företagen skall genomföras senast 2025. De två tillverkningsföretagen kommer att kombinera sina forsknings- och utvecklingsinsatser för att öka den tekniska konkurrenskraften, samtidigt som marknadsbearbetningen kommer att öka genom ömsesidigt kompletterande maskinsortiment.


Läs hela artikeln