Maskinkontakt

Generationsskifte i Maskinias återförsäljarnätverk


2022-07-07

1999 startade LGL Maskin som återförsäljare för Maskinia. Tillsammans med JBM i Örnsköldsvik har samarbetet stärkts.

Nu lämnas stafettpinnen över till Andreas på Kjellsons Maskinservice som ska ansvara för Västernorrland medan Thore Boström Maskin i Gävle tar fullt ansvar för Gävleborgs län.


Läs hela artikeln