mklogo.png
Tel: +46 31 68 00 05  I  info@maskinkontakt.se  l  Fax +46 31-68 00 09
Gustaf V:s väg 11, 429 43 SÄRÖ ​

 
comm_1_search_icon

riven.gif


Om Maskinkontakt

Tidningen har funnits sedan 1965 och är välkänd i branschen. Här finner du nya och begagnade

entreprenadmaskiner, grusmaskiner, skogsmaskiner, reservdelar, kranar, liftar, byggmaskiner
och byggmaterial, nya och begagnade lastbilar och mycket mer.


Maskinkontakt kommer ut 12 ggr/år och är indelad i 9 ​grupper:

  • Entreprenad
  • Grus, Demolering, Återvinning/Utrustning
  • Grus, Demolering, Återvinning/Arbeten utföres
  • Skog/Miljö
  • Reservdelar, Underhåll, Reparationer
  • Köpes
  • Byggsektorn med Lyft
  • Transport, tjänster och transporter utföres
    påbyggnader m.,

Vi fokuserar på olika teman i tidningen
- Renhållning och Park- och Grönytor på våren,
Kross, demolering och återvinning

hösten och Snöröjning på vintern.
Dessutom ger vi ut nummer i anslutning till stora
branschmässor. Läs mer i utgivningsplanen.

För ytterligare information om Tema- eller
Mässnummer, annonsbokning etc,
kontakta oss på mail info@maskinkontakt.se eller
tel 031-68 00 00.