mklogo.png
Tel: +46 31 68 00 05  I  info@maskinkontakt.se  l  Fax +46 31-68 00 09
Gustaf V:s väg 11, 429 43 SÄRÖ ​

 
comm_1_search_icon

riven.gif

Funderar du på att
annonsera men har
ingen färdig annons?
Vi hjälper gärna till!

Annonsprislista 2022

Alla priser är exkl. moms. Priserna gäller fr.o.m 1 december 2021

Prislista för utskrift (PDF)


INLAGA
Annonsstorlek

 

Annons-

kostnad

mm-pris 1 spalt 45 mm bred

14:70

1/4-sida 90x130 mm

eller 180x65 mm

3.500:-

1/2-sida 180x130 mm

eller 90x260 mm

6.800:-


1/1-sida 210x297 mm

13.190:-

UPPSLAG,  400x280 mm

24.900:-

 NYHETSBREV

Kontakta David Johanson för mer info: david@maskinkontakt.se

OMSLAG format

1a omslagssida
210 215 mm

 26.000:-

PRENUMERATION

1 år prenumeration

 698:-

1 år prenumeration
inkl. prenumerationsförmån*

1.150:-


*Prenumerationsförmån

Prenumerant erhåller 3 rader gratis annons 12 ggr/år i tidningen + ytterligare en 1/4-sida
i valfritt nummer under prenumerationsåret. Denna förmån kan inte kvittas mot större annonser.

Manus mailas, faxas eller skickas per post och skall vara oss

tillhanda senast materialdagen enligt utgivningsplanen.

ANNULLERING

Inlaga: Endast skriftlig annullering godkännes om den är

Maskinkontakt tillhanda senast 2 veckor före materialdag.

Omslag: Endast skriftlig annullering godkännes om den är

Maskinkontakt tillhanda senast 6 veckor före materialdag.

BETALNINGSVILLKOR

Betalningsvillkor 20 dagar netto.

Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.

ÖVRIGT

Vid eventuellt fel i annons utgår ersättning för högst den totala kostnaden.

Övrigt originalarbete debiteras med 650:-/tim.


HYRA AV COPYRIGHTRÄTT

1/1-sida

1.000:-

1/2-sida

  500:-

1/4-sida

  250:-